Erikoisosaaminen - Betonirakenteet

  
Betonirakenteet

Johtava konsultti, TkT Kari Avellan

 

 
FISE Oy:n myöntämät pätevyydet, lisätietoja: www.fise.fi
Suomen rakentamismääräyskokoelma A2
 
- Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, uudisrakentaminen
- Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, korjausrakentaminen
- Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, korjausrakentaminen
- Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kosteusvaurion korjaussuunnittelija
- AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija
- AA-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija
- AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija
- AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja: betoni-, teräs- ja pohjarakenteet
- aa-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija
- a-vaativuusluokan tärinäasiantuntija
- 1-luokan betonirakenteiden työnjohtaja
- Maa- ja pohjarakennustyön ylivalvoja
 

Oulujoki Oy:n Betoni- ja geoteknillisen toimiston betonilaboranttikurssi 1964
A-luokan betonirakenteiden betonityönjohtaja 1974
1-luokan betonirakenteiden betonityönjohtaja 1992
A-luokan betonirakenteiden suunnittelija 1975
1-luokan betonirakenteiden suunnittelija 1992, 2000

- kokemusta vanhojen betonirakenteiden
  korjausrakentamisesta
- kokemusta betonilaboratoriotyöstä
- ammatitaitoisesti myös ruiskubetonointitöiden
  suunnittelu
 


Helsingin velodromin peruskorjauksessa oli paljon betonirakenteiden korjaussuunnittelua.

Erikoisosaaminen - Betonirakenteet