Yritys - Henkilöstö

  
Henkilöstö

Suunnitteluhenkilökuntamme määrä on tällä hetkellä 8.
Olemme Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n jäsen.

Yrityksemme on perustettu vuonna 1975.

Kari Avellan

Kallio-, rakenne- ja geoteknillinen asiantuntija
Perustusten vahvistamistöiden erikoisasiantuntija
Tarkastussukeltaja

 

FISE Oy:n myöntämät pätevyydet, lisätietoja: www.fise.fi
Suomen rakentamismääräyskokoelma A2
 
- Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, uudisrakentaminen
- Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, korjausrakentaminen
- Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, korjausrakentaminen
- Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kosteusvaurion korjaussuunnittelija
- AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija
- AA-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija
- AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija
- AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja: betoni-, teräs- ja pohjarakenteet
- aa-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija
- a-vaativuusluokan tärinäasiantuntija
- 1-luokan betonirakenteiden työnjohtaja
- Maa- ja pohjarakennustyön ylivalvoja
 
   
Tekniikan tohtori Oulun yliopisto 2011
   - väitöskirja Limit state design for strengthening foundations of
historic buildings using pretested drilled spiral piles with special
reference to St. John´s Church in Tartu


 
Tekniikan lisensiaatti TKK 1992
   - lisensiaatintyö "Maanvaraisten anturaperustusten geo- ja
  rakennetekninen mitoitus rajatilamenetelmillä"
- pääaine: pohjarakennus ja maamekaniikka (geologiaa,
  kalliomekaniikkaa, maamekaniikkaa ja pohjarakennusta)
- sivuaine: talonrakennustekniikka
  (rakennusfysiikkaa, vanhojen rakenteiden saneeraustekniikkaa,
  teräsbetoni- ja esijännitettyjä rakenteita, puurakenteita, tiilirakenteita)
 
Diplomi-insinööri TKK 1974
   - pääaine: pohjarakennus- ja maarakennusmekaniikka
- 1. sivuaine: rakenteiden suunnittelu
- 2. sivuaine: louhintatekniikka (vuoriteollisuusosasto)
  
Rak.ins. TuTOL talonrakennus 1968
  
Pätevyydet
   - Oulujoki Oy:n Betoni- ja geoteknillisen toimiston
  betonilaboranttikurssi
1964
  - A-luokan betonirakenteiden betonityönjohtaja 1974
  - 1-luokan betonirakenteiden betonityönjohtaja 1992, 2004
  - A-luokan betonirakenteiden suunnittelija 1975
  - 1-luokan betonirakenteiden suunnittelija 1992, 2000
  - rakenneluokan 1 teräsrakenteiden pääsuunnittelija
  (RakMK B7)
1997
  - tarkastussukeltaja (TVH tarkastusukelluskurssi) 1980
  - kevytsukeltajan pätevyys enint. 30 m:n syvyyteen
  (STM:n työsuojeluosaston päätös)
1998
  
Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosaston
sivutoiminen tuntiopettaja 1980-1989
  - 7.50.122 Talonrakennuksen maatyöt ja pohjarakenteet
- 7.50.23 Geoteknillinen suunnittelu
- 7.50.130 Pohjarakennuksen yleisopintojakso
- 7.50.30 Pohjarakennuksen jatkokurssi
  
02 Vanhemmat konsultit/vanhemmat erikoissuunnittelijat/vanhemmat arkkitehdit
  -2 henkilöä
  
03 Konsultit/erikoissuunnittelijat/kokeneet toimistoarkkitehdit
  - 1 henkilö
  
04 Suunnittelijat/toimistoarkkitehdit
  - 1 henkilö
  
05 Nuoremmat suunnittelijat
  - 2 henkilöä
  
Tekniset avustajat, kairaaja-mittamiehet, rakennetutkimustyö 05
  
Tekniset avustajat, kairaajat, rakennetutkimustyö 06
  
Sukellustyö (mobilisaatio + narumies)
  

Yritys - Henkilöstö