Referenssit - Korjausrakentaminen

  
Sisältää myös työnaikaisen asiantuntijavalvonnan.

Helsingin kaupunki


Yrjönkadun uimahalli

Peruskorjauksen I- ja II-vaiheiden rakenne- ja kuntotutkimukset sekä rakennesuunnittelu
  


Töölön kisahalli

Peruskorjauksen I-, II- ja III-vaiheiden rakennesuunnittelu, asiakaspalvelutilojen muutoksen rakennesuunnittelu, työnaikainen rakennesuunnittelu ja valvonta, ikkunoiden ja ovien perusparannuksen rakennesuunnittelu ja työnaikainen asiantuntijavalvonta
  


Korkeasaaren Karhulinna

Korkeasaaren eläintarhan Karhulinnan peruskorjaus (yleisörakennus, huoltorakennus, karhujen tarhat ja kioski) korjausrakennesuunnittelu ja pohjatutkimukset

Taidenäyttelytilan Forum Boxin korjausrakennesuunnnittelu huomioiden vesi- ja kosteusongelmat


Velodromin peruskorjaus sisältäen myös katsomorakennuksen (1996),
ruiskubetonipinnoitus (1997-2000)

Betonirakenteiden korjaussuunnittelu, luonnossuunnittelu
(I-vaihe) ja toteutussuunnittelu; pääkatsomon, pyöräilyradan ulkopinnan ja alustan pinnoittaminen ruiskubetonilla


  


Soutustadionin katsomorakennuksen peruskorjaus (1996-1998)

Betonirakenteiden korjaussuunnittelu, luonnossuunnittelu (I-vaihe) ja toteutussuunnittelu, soutustadionin katsomorakennuksen peruskorjauksen I-rakennusvaihe, kanoottivaraston laajennuksen louhintasuunnittelu ja osittainen vahvistaminen ruiskubetonilla


  


Sofianlehdon hoitolaitoksen A-rakennus

Kosteus- ja homevaurioiden rakennetutkimukset ja rakennetekninen suunnittelu, luonnossuunnittelu
  


Kyläsaaren jätevedenpuhdistamon ilmastusrakennus, Helsinki

Maanpinnan alapuolisten betonirakenteiden ja kellarin katon rakenteiden rakennesuunnittelu, lisäksi vahvistettiin vanhoja altaiden perustuksia; Maa ja Vesi Oy:n alikonsulttina /Helsingin kaupunki
   


  
Helsingin piirirakennustoimisto / Helsingin rakennuspiiri / Valtion kiinteistölaitos / Rakennushallitus


Merikasarmi (Ulkoasiainministeriö) Laivastokatu 22
(1986-1988)

Arkkitehti Engelin suunnitteleman matruusirakennuksen perustusten vahvistamiseen liittyen kellaritilojen syventämisen geotekniset, rakenne- ja louhintasuunnitelmat (rakennesuunnitelmat kellarin kattoon asti) sekä työnaikaiset tuentasuunnitelmat ja ylivalvonta

Kellareiden syventämistyöhön sisältyi kosteustekninen suunnittelu; pohjavedenpinnan ajoittainen alentaminen salaojituksella ja pohjavesipumppaamolla, mm. vuotoraot, tiivistysrakenteita, bentoniittisaumoja, sekä kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita

Pihan kiveyksen korjaussuunnittelu rakennetutkimuksineen


   


Työtuomioistuin, Marmoripalatsi Itäinen Puistotie 1

Saneeraus sisältäen kellarin kosteusvauriot ja rakennetutkimukset sekä rakennesuunnittelun, kohteina myös korjattavia betonirakenteita ja pinnoitettavia terassitasoja
   


Katajanokan kasino, Helsinki

Julkisivujen ja vesikaton korjaussuunnittelu, rakennetutkimukset ja -suunnittelu, julkisivujen peruskorjaus ja terassien hoitokunnostus sekä porrastasojen korjausinjektointia
  


Helsingin luotsipiirin konttori Laivastokatu 1

Saneerauksen rakenne- ja kuntotutkimukset sekä rakennesuunnittelu sisältäen kosteusvaurioiden kartoituksen ja korjaussuunnittelun
   


Valtion virastotalo Ratakatu 10 saneeraus

Rakenne- ja kuntotutkimukset, rakenne- ja geotekninen suunnittelu
   


Ympäristöministeriö Ratakatu 3 

Julkisivujen korjaussuunnittelu
  


Tila Jofsin hirsinen päärakennus

Hirsirakenteisen päärakennuksen saneeraus VTKK:n käyttöön, sisältäen rakennetutkimukset sekä rakennesuunnittelun (mm. kuolemankellon vaikutuksen huomioon ottaminen)
   


Kauppa- ja teollisuusministeriö Virastotalo
Aleksanterinkatu 4-10

Rakenne- ja pohjatutkimukset, perustusten yksityiskohtaisia vahvistamissuunnitelmia; kantavien rakenteiden teräsbetonipilareiden työnaikaisia tuentasuunnitelmia, kuormat väliaikaisille tuille osittain presidentinlinnan alapuolelle

Louhintasuunnitelmat arvokkaiden ei-saneerattavien tilojen välittömässä läheisyydessä mm. presidentin linnan alapuolella; vanhojen kivilatomusperusteiden sidontainjektointi; kivilatomuksen piikkaus- ja ruiskubetonointisuunnitelmia

Vanhojen "kallionvaraisten" hiekkapatja (30...50 mm) pilareiden kalliokontakti-injektointia ja pilareiden ympäryslouhintaa kallion lujituspultituksineen

Kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita
   


  
Merenkulkuhallitus / Merenkulkupiirit


Tankarin majakka

Rakennettu 1880-luvulla, ulkokuori niitattua teräslevyä, sisällä niitatut avaruusristikot

Vahvistamissuunnittelu
  


  
Tartto, Viro


Jaanin kirkko (1992-1995)

Rakennettu 1200-1300-luvulla

Perustusten vahvistaminen
- pohjatutkimukset
- rakenne-, kosteustekninen
  /rakennusfysikaalinen ja
  geoteknillinen suunnittelu
- perusrakenteiden
  kosteustekninen suunnittelu
- paalujen käyttöikämitoitus
  500 v.
- työnaikaiset
  tuentasuunnitelmat ja
  rakenteiden suunnittelu
- painuma- ja
  seurantamittaukset
- työvoiman koulutus
- perustusten
  vahvistamistöiden tekninen
  projektinjohto ja valvonta
- rakennusfysikaalisessa
  suunnittelussa huomioitu
  erikoisesti kosteuden kulku
  tiilirakenteissa

Rakennuttaja: Viron valtio ja Jaanin kirkon säätiö

   

    

  
Muut tilaajat


As Oy Korkeavuorenkatu 9 autopihan ja sen alapuolisen autotallin korjaus

Rakennetutkimukset ja korjaussuunnitelmat

Tilaaja: Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
  


Referenssit - Korjausrakentaminen