Referenssit - Arvorakennusten saneeraussuunnittelua

  
Helsingin kaupunki


Yrjönkadun uimahalli

Peruskorjauksen I- ja II-vaiheiden rakenne- ja kuntotutkimukset sekä rakennesuunnittelu
  


Töölön kisahalli

Peruskorjauksen I-, II- ja III-vaiheiden rakennesuunnittelu sekä palvelutilojen saneerauksen rakennesuunnittelu
  


Velodromin peruskorjaus sisältäen myös katsomorakennuksen (1996),
ruiskubetonipinnoitus (1997-2000)

Betonirakenteiden korjaussuunnittelu, luonnossuunnittelu ja toteutussuunnittelu; pääkatsomon, pyöräilyradan ulkopinnan ja alustan pinnoittaminen ruiskubetonilla


  


Soutustadionin katsomorakennuksen peruskorjaus (1996-1998)

Betonirakenteiden korjaussuunnittelu, kanoottivaraston laajennuksen louhintasuunnittelu ja osittainen vahvistaminen ruiskubetonilla


  


Sofianlehdon hoitolaitoksen A-rakennus

Kosteus- ja homevaurioiden rakennetutkimukset ja rakennetekninen suunnittelu, luonnossuunnittelu
  


  
Helsingin piirirakennustoimisto / Helsingin rakennuspiiri / Valtion kiinteistölaitos / Rakennushallitus


Merikasarmi (Ulkoasiainministeriö) Laivastokatu 22
(1986-1988)

Matruusirakennuksen perustusten vahvistamiseen liittyen kellaritilojen syventämisen geotekniset, rakenne- ja louhintasuunnitelmat (rakennesuunnitelmat kellarin kattoon asti) sekä työnaikaiset tuentasuunnitelmat ja ylivalvonta

Kellareiden syventämistyöhön sisältyi kosteustekninen suunnittelu; pohjavedenpinnan ajoittainen alentaminen salaojituksella ja pohjavesipumppaamolla, mm. vuotoraot, tiivistysrakenteita, bentoniittisaumoja, sekä kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita

Pihan kiveyksen korjaussuunnittelu rakennetutkimuksineen


   


Työtuomioistuin, Marmoripalatsi, Itäinen Puistotie 1

Saneeraus sisältäen kellarin kosteusvauriot ja rakennetutkimukset sekä rakennesuunnittelun, kohteina myös korjattavia betonirakenteita ja pinnoitettavia terassitasoja
   


Katajanokan kasino, Helsinki

Julkisivujen ja vesikaton korjaussuunnittelu, rakennetutkimukset ja -suunnittelu, julkisivujen peruskorjaus ja terassien hoitokunnostus sekä porrastasojen korjausinjektointia
  


Helsingin luotsipiirin konttori Laivastokatu 1

Saneerauksen rakenne- ja kuntotutkimukset sekä rakennesuunnittelu sisältäen kosteusvaurioiden kartoituksen ja korjaussuunnittelun
   


Valtion virastotalo Ratakatu 10 saneeraus

Rakenne- ja kuntotutkimukset, rakenne- ja geotekninen suunnittelu
   


Valtiovarainministeriö Mariankatu 9

Ikkunoiden kunnostus ja pihakannen laajennuksen suunnittelu
  


Puolustusministeriö Merikasarminkatu 2 

Vesikaton tukirakenteiden vahvistussuunnittelu, kunnostaminen sekä uusiminen


Ympäristöministeriö Ratakatu 3 

Julkisivujen korjaussuunnittelu


Tila Jofsin hirsinen päärakennus

Hirsirakenteisen päärakennuksen saneeraus VTKK:n käyttöön, sisältäen rakennetutkimukset sekä rakennesuunnittelun (mm. kuolemankellon vaikutuksen huomioon ottaminen)
   


Oikeusministeriö Eteläesplanadi 10

Peltikaton ja julkisivujen korjaussuunnittelu sekä asunnon muutos toimistotiloiksi
   


Kauppa- ja teollisuusministeriö Virastotalo
Aleksanterinkatu 4-10

Rakenne- ja pohjatutkimukset, perustusten yksityiskohtaisia vahvistamissuunnitelmia; kantavien rakenteiden teräsbetonipilareiden työnaikaisia tuentasuunnitelmia, kuormat väliaikaisille tuille osittain presidentinlinnan alapuolelle

Louhintasuunnitelmat arvokkaiden ei-saneerattavien tilojen välittömässä läheisyydessä mm. presidentin linnan alapuolella; vanhojen kivilatomusperusteiden sidontainjektointi; kivilatomuksen piikkaus- ja ruiskubetonointisuunnitelmia

Vanhojen "kallionvaraisten" hiekkapatja (30...50 mm) pilareiden kalliokontakti-injektointia ja pilareiden ympäryslouhintaa kallion lujituspultituksineen

Kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita
   


  
Merenkulkuhallitus / Merenkulkupiirit


Harmajan majakka

Peruskorjauksen kuntotutkimukset sekä korjausrakennesuunnittelu

Luonnonkiviosan
(n. 7 m korkea) korjaussuunnittelu sisältäen rakennetutkimuksen

 


Tankarin majakka

Rakennettu 1880-luvulla, ulkokuori niitattua teräslevyä, sisällä niitatut avaruusristikot

Vahvistamissuunnittelu
  


  
Tartto, Viro


Jaanin kirkko (1992-1995)

Rakennettu 1200-1300-luvulla

Perustusten vahvistaminen
- pohjatutkimukset
- rakenne-, kosteustekninen
  /rakennusfysikaalinen ja
  geoteknillinen suunnittelu
- perusrakenteiden
  kosteustekninen suunnittelu
- paalujen käyttöikämitoitus
  500 v.
- työnaikaiset
  tuentasuunnitelmat ja
  rakenteiden suunnittelu
- painuma- ja
  seurantamittaukset
- työvoiman koulutus
- perustusten
  vahvistamistöiden tekninen
  projektinjohto ja valvonta
- rakennusfysikaalisessa
  suunnittelussa huomioitu
  erikoisesti kosteuden kulku
  tiilirakenteissa

Rakennuttaja: Viron valtio ja Jaanin kirkon säätiö

   

    

Treffnerin kortteli, mm. Kuurinmaan prinsessan talo (1994-1997)

Rakennettu 1600-1700-luvuilla,
perustukset ja kellari osin 1300-luvulla

Perustusten vahvistaminen, pohjatutkimukset, rakenne- ja geotekninen suunnittelu, työvoiman koulutus, työn tekninen johto ja valvonta, työnaikaiset tuentasuunnitelmat, työnaikaisten rakenteiden suunnittelu, painuma- ja seurantamittaukset

Rakennuttaja: Viron valtio
  


Tarton yliopiston päärakennus (1995-1998)

Rakennettu vuosina 1802-1806

Keskiosan perustusten vahvistaminen, rakenne- ja kuntotutkimukset, rakenne- ja geoteknillinen suunnittelu, perusrakenteiden kosteustekninen suunnittelu, työnaikaiset tuentasuunnitelmat, perustusten vahvistamistöiden tekninen johto ja valvonta

Rakennuttaja: Viron valtio
  


Referenssit - Arvorakennusten saneeraussuunnittelua