Suunnittelu - Kalliorakennustekniikka KAT

  
Kalliorakennustekniikka KAT

Kalliorakennuskohteina meillä on ollut mm. louhintatyön suunnittelua rakennusten alle, kalliotilojen suunnittelua, lujituksia ja ankkurointeja.

Suunnittelemme louhinnat ja kalliorakentamisen erikoistyöt vaativiin paikkoihin; esimerkiksi sisätiloihin, veden alle ja tunneleihin.

 


Kiinteistö Oy Kutomotie 9 Sibelius-Akatemia, Helsinki

Kari Avellan

Tekniikan tohtori, Oulun yliopisto 2011
   - väitöskirja Limit state design for strengthening foundations of
historic buildings using pretested drilled spiral piles with special
reference to St. John´s Church in Tartu


Tekniikan lisensiaatti TKK 1992
   - lisensiaatintyö "Maanvaraisten anturaperustusten geo- ja
  rakennetekninen mitoitus rajatilamenetelmillä"
- pääaine: pohjarakennus ja maamekaniikka (geologiaa,
  kalliomekaniikkaa, maamekaniikkaa ja pohjarakennusta)
- sivuaine: talonrakennustekniikka
  (rakennusfysiikkaa, vanhojen rakenteiden saneeraustekniikkaa,
  teräsbetoni- ja esijännitettyjä rakenteita, puurakenteita, tiilirakenteita)
Diplomi-insinööri TKK 1974
   - pääaine: pohjarakennus- ja maarakennusmekaniikka
- 1. sivuaine: rakenteiden suunnittelu
- 2. sivuaine: louhintatekniikka (vuoriteollisuusosasto)
  

Suunnittelu - Kalliorakennustekniikka KAT