Referenssit - Tukiseiniä ja perustusten vahvistamiskohteita

  
Helsingin kaupunki


Vuosaaren vanhustentalo, Helsinki

Pohjatutkimus ja geotekninen suunnittelu

Rakennus perustettiin teräsbetonisille kitkapaaluille 300 x 300 mm2 ja Virex halkaisija 508 itkapaaluille (ensimmäisen kerran Suomessa kitkapaaluina, P-vaippa suurempi tai sama kuin 75% P-total)
  


Kiinteistö Oy Vuosaaren nuorisokylä (5 855 as-m2)

Pohjatutkimukset, geotekninen ja rakennesuunnittelu, 8 kpl 2-kerroksisia asuinrakennuksia sekä huoltotilat
  


  
Helsingin piirirakennustoimisto / Helsingin rakennuspiiri / Valtion kiinteistölaitos / Rakennushallitus


Ulkoasiainministeriö Merikasarmi Laivastokatu 22 (1986-1988)

Arkkitehti Engelin suunnitteleman matruusirakennuksen perustusten vahvistamiseen liittyen kellaritilojen syventämisen geotekniset, rakenne- ja louhintasuunnitelmat sisältäen teräsbetoniset kaarirakenteet (rakennesuunnitelmat kellarin kattoon asti) sekä työnaikaiset tuentasuunnitelmat ja ylivalvonta

Kellareiden syventämistyöhön sisältyi kosteustekninen suunnittelu; pohjavedenpinnan ajoittainen alentaminen salaojituksella ja pohjavesipumppaamolla, mm. vuotoraot, tiivistysrakenteita, bentoniittisaumoja, sekä kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita

Pihan kiveyksen korjaussuunnittelu rakennetutkimuksineen


   


Kauppa- ja teollisuusministeriö Virastotalo
Aleksanterinkatu 4-10

Rakenne- ja pohjatutkimukset, perustusten yksityiskohtaisia vahvistamissuunnitelmia; kantavien rakenteiden teräsbetonipilareiden työnaikaisia tuentasuunnitelmia, kuormat väliaikaisille tuille osittain presidentinlinnan alapuolelle

Louhintasuunnitelmat arvokkaiden ei-saneerattavien tilojen välittömässä läheisyydessä mm. presidentin linnan alapuolella; vanhojen kivilatomusperusteiden sidontainjektointi; kivilatomuksen piikkaus- ja ruiskubetonointisuunnitelmia

Vanhojen "kallionvaraisten" hiekkapatja (30...50 mm) pilareiden kalliokontakti-injektointia ja pilareiden ympäryslouhintaa kallion lujituspultituksineen

Kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita
   


  
Tartto, Viro


Jaanin kirkko (1992-1995)

Rakennettu 1200-1300-luvulla

Perustusten vahvistaminen
- pohjatutkimukset
- rakenne-, kosteustekninen
  /rakennusfysikaalinen ja
  geoteknillinen suunnittelu
- perusrakenteiden
  kosteustekninen suunnittelu
- paalujen käyttöikämitoitus
  500 v.
- työnaikaiset
  tuentasuunnitelmat ja
  rakenteiden suunnittelu
- painuma- ja
  seurantamittaukset
- työvoiman koulutus
- perustusten
  vahvistamistöiden tekninen
  projektinjohto ja valvonta
- rakennusfysikaalisessa
  suunnittelussa huomioitu
  erikoisesti kosteuden kulku
  tiilirakenteissa

Rakennuttaja: Viron valtio ja Jaanin kirkon säätiö

   

    

Treffnerin kortteli, mm. Kuurinmaan prinsessan talo (1994-1997)

Rakennettu 1600-1700-luvuilla,
perustukset ja kellari osin 1300-luvulla

Perustusten vahvistaminen, pohjatutkimukset, rakenne- ja geotekninen suunnittelu, työvoiman koulutus, työn tekninen johto ja valvonta, työnaikaiset tuentasuunnitelmat, työnaikaisten rakenteiden suunnittelu, painuma- ja seurantamittaukset

Rakennuttaja: Viron valtio
  


Tarton yliopiston päärakennus (1995-1998)

Rakennettu vuosina 1802-1806

Keskiosan perustusten vahvistaminen, rakenne- ja kuntotutkimukset, rakenne- ja geoteknillinen suunnittelu, perusrakenteiden kosteustekninen suunnittelu, työnaikaiset tuentasuunnitelmat, perustusten vahvistamistöiden tekninen johto ja valvonta

Rakennuttaja: Viron valtio
  


Spordi- postimuuseum, Tartto (1998-2000)

Rakennettu n. 1880-luvulla, perustukset osittain 1300-luvulta

Peruskorjauksen kuntotutkimukset, rakenne- ja geotekninen suunnittelu, työnaikaiset tuentasuunnitelmat, perustusten vahvistamistöiden tekninen johto ja valvonta
  


  
Muut tilaajat


Sörnäisten metroasema

Tunnelin katossa olevien pysyvien esijännitettyjen kallioankkureiden ja kaivannon settiseinien rakenne- ja geotekninen suunnittelu sisältäen väliaikaiset ajoneuvosillat, kuormaluokka 2, sillat tuettu osittain settiseinän pystyprofiilien varaan

Pystyprofiilit HE 260B...HE 300B olivat tuettuna kolmelta tasolta (1 maa-ankkuri- taso ja 2 kallioankkuritasoa) ankkuroituina palkkeina. Palkkien alapäässä oli tappituenta.

Teräsprofiilien mitoitus taivutusmomenteille ja epäkeskeisille normaalivoimille ja leikkausvoimille suoritettiin plastisuusteorialla

Siltasuunnitelmissa YIT Oy:n konsulttina ja kaivantosuunnitelmissa Pohjatekniikka Oy:n konsulttina

Toteutetun rakenteen esimerkkilaskelmat on esitetty kirjassa RIL-166 Pohjarakenteet
  


Tempo Mannerheimintie 2, mm. settiseiniä (1975-1976)

Kaivantotyö "settiseinä" ja naapurirakennusten Tempon puoleisten perustusten vahvistamisen rakenne- ja geotekninen suunnittelu sekä työn toteutussuunnittelu (Bulevardi 1, Bulevardi 3, Yrjönkatu 9, Yrjönkatu 11), Mannerheimintien puoli: kahdelta tasolta maa-ankkurein tuetun settiseinän rakenne-, geotekninen ja työn toteutussuunnittelu

Perustusten vahvistamisratkaisut olivat tapauskohtaisia, mm. Bulevardi 1:n kohdalla paikoitellen n. 8 m korkeat kallioon vinoilla esijännitetyillä kallioankkureilla ankkuroidut pilarilamellit

Oy Kreuto Ab:n KVR-projekti
  


Kiinteistö Oy
Kutomotie 9
Sibelius-Akatemia, Helsinki

Louhintatekninen suunnittelu sisältäen tontin rajalla olevan tukimuurin perustusten osittaisen vahvistamisen ruiskubetonirakenteilla

Tilaaja: Oy Alfred A Palmberg Ab


K Oy Auran Panimolinna (ent. Auran panimon tehdasrakennus), Turku

Perustusten vahvistaminen; puupaalujen kelpoisuusselvityksiä, puupaalujen koekuormituksia, liukupinta-analyysejä, perustusten vahvistamissuunnittelua, pysyviä maa-ankkureita, työnaikaisia tukemisrakenteita, korvausvesijärjestelmän suunnittelu, pysyvän pohjaveden alennuksen hallintasuunnittelu; urakkalaskentavaihe
  


Tilkan sairaala

Pihatason tuenta (tukiseinät)

Tilaaja: PLM
  


Tikkurilan kauppatalon laajennus (ponttiseinät)

Pohjatutkimus ja geotekninen suunnittelu sisältäen Peltolantorin alle rakennettavan pysäköintikellarin

Tilaaja: Suomen Rakennuttajatoimisto / Vak.yhtiö Pohjola
  


2-kerroksinen toimisto- ja liikerakennus (ponttiseinät)

Pohjatutkimus ja geotekninen suunnittelu mm. kellarin kaivanto- ja viereisen katualueen pohjavahvistussuunnittelu HKR:lle

Tilaaja: Oy Snacky Fast Food Ab
  


Aleksanterinkatu 36 SYP:n kiinteistö, mm. setti- ja ponttiseiniä (1974-1975)

Perustusten vahvistamisen rakenne-, geotekninen ja työn toteutussuunnittelu sekä ylivalvonta

Kari Avellan / Rakennusinsinööriurakoitsija Oy KreuTo Ab
  


Lahden Kariniemen jätevedenpuhdistamon ilmastuspiippu (h 65 m)

Tunnelin päällä olevan teräsbetonisen ilmastuspiipun perustusten kalliotekninen suunnittelu, sekä teräsbetonisen ilmastuspiipun ja osittain kalliossa olevan nousutunnelin liittymärakenteiden vahvistaminen teräsbetoni- ja ruiskubetonirakenteilla

Kari Avellan KAT 100 %:a ja RAK 100 %:a / Maa ja Vesi Oy:ssä
  


Lahden Kariniemen jätevedenpuhdistamo

Pääosin maanalainen, kallion sisään rakennettu, rakenne- ja kalliotekninen suunnittelu

Kari Avellan KAT 30 %:a ja RAK 25 %:a / Maa ja Vesi Oy:ssä
  


Sosiaali- ja terveysministeriö Snellmaninkatu 4-6

Kellarin tiiliholvin osittainen muutos varastoksi, rakenne- ja kuntotutkimukset, perustusten vahvistamissuunnitelmat sekä kosteuseristyssuunnitelmat, rakenne- ja geotekninen suunnittelu, puuhierrettyjä perustusten vahvistamissen liittyviä ruiskubetoirakenteita
   


Hartwall-Areenan tukimuuri

Esijännitettyjen kallioankkureiden porauspituuden määrittäminen
  


Putkijohtovaurioiden pikakorjauksen projekti (ponttiseinät), Vantaa

“Putkikaivannon kyhytaikainen tukiseiniä”, toteuttamis-kelpoisen, “yksinkertaisen” pikatyömenetelmän rakenne- ja geotekninen suunnittelu konepajapiirustuksineen

Tilaaja: Vantaan kaupunki
  


Herttoniemen ravintotalo, Helsinki

Tontin rajaan rakennetun pysyvän teräsbetonisen maanpaineseinän h = 6 m (yläreunan tukipinta 25 mm) rakenne- ja geotekninen suunnittelu

Toteutetun rakenteen esimerkkilaskelmat on esitetty kirjassa RIL-166 Pohjarakenteet
  


Helsingin metron Hopeasalmentien uusi silta/metrotunneli

Maatukien kalliotekninen suunnittelu, Kari Avellan/Maa ja Vesi Oy:ssä
  


VR-Korson asematunnelin kaivannon tukemissuunnitelma, Vantaa

Rakenne- ja geotekniikka (ponttiseinät tuettu toisiinsa vetoankkurein, junaliikenne seinien välissä, ei vinoja ankkureita)

Kari Avellan / Oy KreuTo Ab
  


Korsonpolun tukimuuri, Vantaa

Settiseiniä

Kari Avellan / Oy KreuTo Ab
  


Keran asematunneli (VR), Kauniainen

Kaivannon tukiseinien, teräsponttiseinien, rakenne- ja geotekninen suunnittelu A-Betoni Oy:n alikonsulttina
  


Kotkan Itälaiturin laajennus

Laiturin teräsponttiseinät, konsulttina A-Betoni Oy:lle


Kauniaisten Fasaanintien alikulkukäytävä

Teräsponttiseinät

Tilaaja: Vesto
  


Vaasan sisäsataman raskaskuljetusramppi (laituri)

Teräsponttiseinät, konsulttina Satamatekninen Oy:lle
  


As Oy Mariankatu 16, Helsinki

Perustusten osittainen vahvistaminen, rakenne- ja geotekninen suunnittelu sekä työn toteutussuunnittelu sisältäen työnaikaiset tuentasuunnitelmat

Kari Avellan toimi taloyhtiön puolesta valvojana ja vastaavana mestarina; laskutyöurakoitsijana toimi Oy Kreuto Ab

Tilaaja: As Oy Mariankatu 16
  


Maaherran makasiini, Turku

Perustusten vahvistaminen anturoiden viereisillä Mega-paaluilla (ulkoisilla), Oy Kreuto Ab:n urakkakilpailun voittaneen, oman vahvistussuunnitelman laatiminen (rakenne-, geotekninen ja työn toteutussuunnittelu, Mega-paalutus kantavien seinien viereen, arinapalkisto)
  


Monitoimihalli, Tapiola

Maanalaisen vaihtoehdon luonnosvaiheen geotekninen suunnittelu, sisältää mm. pontti- ja settiseiniä, sekä perustusten suunnittelu
  


K Oy Rastilan liikekeskus (17 180 m3, 4038,5 br-m2)

Pohjatutkimus, geotekninen (sisältää kellarin ponttiseinät) ja rakennesuunnittelu
  


Kustannus Oy Kotimaan Variston teollisuushalli, Vantaa (3446 krs-m2)

Pohjatutkimus, geotekninen ja rakennesuunnittelu sekä saneeraussuunnittelu ammattikouluksi

2-kerroksinen, paalutettu paikallevalettu alapohja, mitoitus myötöviivateorialla, alapohjan hyötykuorma 35 kN/m2 =3,5 tn/m2, paaluja n. 5000 m, L = 13...27 m
  


Kauklahden Terätalon halli, Espoo

Pohjatutkimus, geotekninen ja rakennesuunnittelu, alapohja TT-laatoista, hyötykuorma 30 kN/m2, trukkikuorma 100 kN sekä tulipalon jälkeisen uudisrakennuksen rakennesuunnittelu
  

  
  

Suomen Brown Bowerin tuotanto- ja varastohalli, Helsinki

Pohjatutkimukset, geotekninen ja rakennesuunnittelu
  

 
 

Pirkkolan harjoitusjäähalli, Helsinki

"Pirkkis-89:n" luonnosvaiheen geotekninen suunnittelu
  


Referenssit  - Tukiseiniä ja perustusten vahvistamiskohteita