Referenssit - Kuntotutkimukset, rakenne- ja kosteustekninen suunnittelu

  
Useiden kerrostalojen, rivitalojen sekä pientalojen kosteus- ja homevaurioiden rakenne- ja kuntotutkimukset sekä tekniset asiantuntijalausunnot

Useiden Helsingissä ja Espoossa sijaitsevien asunto-osakeyhtiöiden home- ja lahovaurioiden rakennetutkimukset ja korjaussuunnittelu

Lisäksi useita teknisiä asiantuntijatehtäviä rakennusten kosteusvaurioista

Suoritettuja kuntotutkimuksia ja rakennefysikaalisia selvityksiä vuodesta 1980 alkaen yli 280 kpl

Olemme Suomen Sisäilmayhdistysken jäsen.

Helsingin kaupunki


Kivelä/Lauttasaari hoito-osasto

Hoito-osaston peruskorjauksen salaojien kuntotutkimus sekä kellarin kosteusvaurioselvitys


Koskelan sairaala rakennus U

Kellarin kosteusvaurioiden kuntotutkimus / kelpoisuden selvitys ja lattian syventämismahdollisuuden ja perustusten vahvistamisen selvitys


Sofianlehdon hoitolaitoksen A-rakennus

Kosteus- ja homevaurioiden rakenne- ja kuntotutkimukset sekä rakennetekninen suunnittelu
  


Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE (7 305 brm2, n. 55 500 m3), Lehtikuusentie 4

Peruskorjauksen kuntotutkimukset ja rakennesuunnittelu huomioiden kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu, työnaikainen rakennesuunnittelu sekä asiantuntijavalvonta (sisältyy myös luohintaa)


Helsingin ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan toimiala SOTE, Tukholmankatu 10

Julkisivujen perusparannustyön hankesuunnitteluvaiheen kuntotutkimukset / rappaustutkimukset korjaustarpeen määrittämiseksi huomioiden kaupunginmuseon näkökannat sekä julkisivujen korjausrakennesuunnittelu


Taidegalleria Forum Box, Ruoholahti (galleria sijaitsee katukannen alapuolella)

Katukannen / -sillan vesieristyssuunnittelu ja liittyminen naapurirakennukseen


Pakilan ala-aste

Sisäpuolisten kosteusvaurioiden korjaussuunnitelu sekä salaoja- ja yläpihan katto- ja pintavesien suunnittelu


Paloheinän ala-aste

Pohjarakennesuunnittelu sisältäen kosteusteknisen suunnittelun


Yrjönkadun uimahalli

Peruskorjauksen I- ja II-vaiheiden rakenne- ja kuntotutkimukset sekä rakennesuunnittelu
  


Pirkkolan uima- ja pallohalli  (br-ala 52 560 m2)

Uima- ja pallohallin sekä märkäkäytävän kuntotutkimukset (julkisivu, peltikatto, uimahallin sisäseinät, sisäpuoliset betonirakenteet) ja korjaussuunnittelu sekä työnaikainen suunnittelu ja asiantuntijavalvonta

Julkisivuelementtiselvitys ja tutkimus

Uimahallin hyppytornin betonirakenteiden työnaikainen rakennesuunnittelu ja asiantuntijavalvonta

Uimahallin aurinkoterassin kuntotutkimus
   


Vartiokylänlahden venesatama

Kuntokartoitus / kelpoisuusselvitys rantamuurin vedenpäällisistä ja vedenalaisista rakenteista
   


Sarvaston venesatama

Kuntokartoitus / kelpoisuusselvitys venesataman rantaluiskan vedenpäällisistä ja osittain vedenalaisista rakenteista
  


  
Helsingin piirirakennustoimisto / Helsingin rakennuspiiri / Valtion kiinteistölaitos / Rakennushallitus


Ulkoasiainministeriö Merikasarmi Laivastokatu 22 (1986-1988)

Arkkitehti Engelin suunnitteleman matruusirakennuksen perustusten vahvistamiseen liittyen kellaritilojen syventämisen geotekniset, rakenne- ja louhintasuunnitelmat (rakennesuunnitelmat kellarin kattoon asti) sekä työnaikaiset tuentasuunnitelmat ja ylivalvonta

Kellareiden syventämistyöhön sisältyi kosteustekninen suunnittelu; pohjavedenpinnan ajoittainen alentaminen salaojituksella ja pohjavesipumppaamolla, mm. vuotoraot, tiivistysrakenteita, bentoniittisaumoja, sekä kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita

Pihan kiveyksen korjaussuunnittelu rakennetutkimuksineen


   


Työtuomioistuin, Marmoripalatsi Itäinen Puistotie 1

Saneeraus sisältäen kellarin kosteusvauriot ja rakennetutkimukset sekä rakennesuunnittelun, kohteina myös korjattavia betonirakenteita ja pinnoitettavia terassitasoja
   


Katajanokan kasino, Helsinki

Julkisivujen ja vesikaton korjaussuunnittelu, rakennetutkimukset ja -suunnittelu, julkisivujen peruskorjaus ja terassien hoitokunnostus sekä porrastasojen korjausinjektointia
  


Helsingin luotsipiirin konttori Laivastokatu 1

Saneerauksen rakenne- ja kuntotutkimukset sekä rakennesuunnittelu sisältäen kosteusvaurioiden kartoituksen ja korjaussuunnittelun
   


Valtion virastotalo Ratakatu 10 saneeraus

Rakenne- ja kuntotutkimukset, rakenne- ja geotekninen suunnittelu
   


Säätalo Vuorikatu 24 autopaikoitus-/piha-alue

Rakennetutkimukset, rakenne- ja vesieristystekninen suunnittelu
   


Sosiaali- ja terveysministeriö Snellmaninkatu 4-6

Kellarin tiiliholvin osittainen muutos varastoksi, rakenne- ja kuntotutkimukset, perustusten vahvistamissuunnitelmat sekä kosteuseristyssuunnitelmat, rakenne- ja geotekninen suunnittelu, puuhierrettyjä perustusten vahvistamissen liittyviä ruiskubetoirakenteita
   


Teknillisen korkeakoulun Laivatekniikan laboratorio

Allashuoneen ja ryömintätilan kosteus- ja homehaittojen rakennetutkimukset, rakenne- ja geotekninen suunnittelu
  


Messeniuksenkatu 1 b tutkija-asuntola, Helsinki

Parvekkeiden rakenne- ja kuntotutkimukset ja korjauksen suunnittelu
  


Kauppa- ja teollisuusministeriö Virastotalo
Aleksanterinkatu 4-10

Rakenne- ja pohjatutkimukset, perustusten yksityiskohtaisia vahvistamissuunnitelmia; kantavien rakenteiden teräsbetonipilareiden työnaikaisia tuentasuunnitelmia, kuormat väliaikaisille tuille osittain presidentinlinnan alapuolelle

Louhintasuunnitelmat arvokkaiden ei-saneerattavien tilojen välittömässä läheisyydessä mm. presidentin linnan alapuolella; vanhojen kivilatomusperusteiden sidontainjektointi; kivilatomuksen piikkaus- ja ruiskubetonointisuunnitelmia

Vanhojen "kallionvaraisten" hiekkapatja (30...50 mm) pilareiden kalliokontakti-injektointia ja pilareiden ympäryslouhintaa kallion lujituspultituksineen

Kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita
   


Puolustusministeriö Kaartin korttelin talousrakennus n:o 6

Sadevesijärjestelmän louhinta- ja kallionvahvistussuunnitelmat johtuen esiintyneistä kosteusongelmista
   


Senaatti-kiinteistöt, Ruskeasuon koulun vanhan osan korjaus, Helsinki (10 000 m3)

Vesivuotovaurioiden korjaustöiden rakennustekninen suunnittelu sisältäen kuntotutkimuksia, vesivuotokorjausten laajuuden määrityksen ja korjaussuunnittelun. Korjauskohteen kosteustekninen suunnittelu oli hyvin haasteellinen, koska siinä vanhan 5-kerroksisen rakennuksen välittömään yhteyteen on rakennettu matala, yksikerroksinen, lasikatteinen uima-allashuonerakennus.

Uima-allashuoneen korkea kosteuspitoisuus, koururakenteen pieni poikkileikkaus, riittämätön lämmöneristys sekä olematon tuuletusväli tekivät korjaustyön suunnittelusta kosteusteknisesti hyvin vaativan.


  
Merenkulkuhallitus / Merenkulkupiirit


Porvoon, Tainion ja Köllhällenin teräsbetoniset majakat

Teräsbetonisten majakoiden tai teräsbetonisten loistojen vedenalaisten osien / vesirajassa olevien syöpyneiden betonirakenteiden rakenne- ja kuntotutkimus, vahvistamis- ja / tai korjaussuunnittelu
  


Saaristomeren merenkulkupiiri,
loistot (merimerkit)
Gustav Dalen,
Kihti ja Marhällan

Vedenalaisten ja veden yläpuolisten betonirakenteiden kunto- ja sukellustutkimukset ja korjaussuunnittelu

Vedenpäällisten osien pinnoitussuunnittelu

Gustav Dalen ->


Kylmäpihlajan ja Marjaniemen majakkatornit

Majakatorneihin kiinnitettyjen tutka-antennimastojen kuntotutkimuksia ja rakennesuunnittelu
  


Harmajan majakka

Peruskorjauksen kuntotutkimukset sekä korjausrakennesuunnittelu

Luonnonkiviosan
(n. 7 m korkea) korjaussuunnittelu sisältäen rakennetutkimuksen

 


Suomen merialueen turvalaitteet (1991)

Merenkulun turvalaitteiden kuntotutkimuksia ja kelpoisuusselvityksiä sekä korjaussuunnitelmia välillä Suomen merialue Suomenlahden itärajalta Hankoon
  


  
Tartto, Viro


Jaanin kirkko (1992-1995)

Rakennettu 1200-1300-luvulla

Perustusten vahvistaminen
- pohjatutkimukset
- rakenne-, kosteustekninen
  /rakennusfysikaalinen ja
  geoteknillinen suunnittelu
- perusrakenteiden
  kosteustekninen suunnittelu
- paalujen käyttöikämitoitus
  500 v.
- työnaikaiset
  tuentasuunnitelmat ja
  rakenteiden suunnittelu
- painuma- ja
  seurantamittaukset
- työvoiman koulutus
- perustusten
  vahvistamistöiden tekninen
  projektinjohto ja valvonta
- rakennusfysikaalisessa
  suunnittelussa huomioitu
  erikoisesti kosteuden kulku
  tiilirakenteissa

Rakennuttaja: Viron valtio ja Jaanin kirkon säätiö

   

    

Treffnerin kortteli, mm. Kuurinmaan prinsessan talo (1994-1997)

Rakennettu 1600-1700-luvuilla,
perustukset ja kellari osin 1300-luvulla

Perustusten vahvistaminen, pohjatutkimukset, rakenne- ja geotekninen suunnittelu, työvoiman koulutus, työn tekninen johto ja valvonta, työnaikaiset tuentasuunnitelmat, työnaikaisten rakenteiden suunnittelu, painuma- ja seurantamittaukset

Rakennuttaja: Viron valtio
  


Tarton yliopiston päärakennus (1995-1998)

Rakennettu vuosina 1802-1806

Keskiosan perustusten vahvistaminen, rakenne- ja kuntotutkimukset, rakenne- ja geoteknillinen suunnittelu, perusrakenteiden kosteustekninen suunnittelu, työnaikaiset tuentasuunnitelmat, perustusten vahvistamistöiden tekninen johto ja valvonta

Rakennuttaja: Viron valtio
  


Spordi- postimuuseum, Tartto (1998-2000)

Rakennettu n. 1880-luvulla, perustukset osittain 1300-luvulta

Peruskorjauksen kuntotutkimukset, rakenne- ja geotekninen suunnittelu, työnaikaiset tuentasuunnitelmat, perustusten vahvistamistöiden tekninen johto ja valvonta
  


  
Muut tilaajat


Lasten päiväkoti, Maauunintie 14, Vantaa

Kosteustekninen korjaussuunnitelma  tarvittavine rakenne- ja kosteustutkimuksineen
  


As Oy Wladimirinkatu 19, Kalevankatu 19, Helsinki

Perusparannus / peruskorjaus, rakenne- ja kuntotutkimukset sekä rakennesuunnittelu sisältäen piha-alueen ja kellarin kosteusteknisen suunnittelun

Tilaaja: Kovaosaisten ystävät - De Nödställdas Vänner Ry
  


As Oy II-linja 17 autotalli, Helsinki

Kosteusvaurioiden rakenne- ja kuntotutkimukset sekä korjaussuunnittelu

Tilaaja: Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
   


As Oy Korkeavuorenkatu 9, autopiha ja sen alapuolinen autotalli

Korjauksen rakenne- ja kuntotutkimukset, korjaussuunnitelmat ja vesieristystekninen suunnittelu, autohallin katon teräsbetonisten palkkien rakenteellinen vahvistaminen lisäraudoituksella ja rakenteellisella ruiskubetonilla

Tilaaja: Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
   


Kiinteistö Oy Kalevankatu 4, Helsinki, piha-alue (alapuolella pankin tiloja)

Rakennetutkimukset, rakenne- ja vesieristystekninen suunnittelu

Tilaaja: Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
  


As Oy Vuorimiehenkatu 21, Helsinki

Parvekkeiden rakennetutkimukset ja korjauksen suunnittelu

Tilaaja: Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
  


Valkoisenlähteentien ja pääradan eritasoristeys, Vantaa

Pohjaveden virtausselvitys, Valkoisenlähteentien alikulkukäytävän koepumppaus ja pohjaveden havaintojärjestelmä, järjestelmän R = 125 m

Tilaaja: Vantaan kaupunki
   


As Oy Aukio Bostads Ab, Engelinaukio 15-17, Helsinki

Salaojitussuunnittelu
    


Asunto-osakeyhtiö, Espoo

6 rakennusta käsittävän asunto-osakeyhtiön home- ja lahovaurioiden rakennetutkimukset ja korjaussuunnittelu
  


2 asunto-osakeyhtiötä, Helsinki

Useita kerrostaloja käsittävän asunto-osakeyhtiön ryömintätilojen ja vesikaton alapuolisten tilojen (kosteusvauriot) rakenne- ja kuntotutkimukset sekä tekninen asiantuntijalausunto
 


Tikkurilan kauppatalon laajennus, Vantaa

Rakennetutkimukset ja geotekninen suunnittelu sisältäen Peltolantorin alle rakennettavan pysäköintikellarin

Tilaaja: Pohjola-yhtiöt
   


Referenssit - Kuntotutkimukset, rakenne- ja kosteustekninen suunnittelu