Referenssit - Kalliorakennustekniikkaa

  
Helsingin kaupunki


Soutustadionin katsomorakennuksen peruskorjaus (1996-1998)

Betonirakenteiden korjaussuunnittelu, kanoottivaraston laajennuksen louhintasuunnittelu ja osittainen vahvistaminen ruiskubetonilla


  


Harakan saari ja Uunisaari

Kunnallistekniikan johtolinjojen kaivantosuunnittelu, putkijohtojen upotus- ja merkintäsuunnittelu sekä louhintasuunnittelu maasto- ja sukellustutkimuksineen
   


Herttoniemen hiekka- ja suolasiilot (1999-2002)

Kallioon rakennetun siilon tb.rakenteiden rakennesuunnittelu ottaen erityisesti huomioon hiean/viereisen suolavaraston aiheuttaman suolaisen ilman/veden kloridivaikutus, vanha rakenne purettiin pois ja uusi rakennettiin tilalle

Vinon (30 astetta) suolakuilun suunnittelu, kuilussa käytettiin tilustyönä tehtyä Weholite-putkea, suunnittelija tekn. lis. Kari Avellan

Suolasiilo ja hiekkasiilo vahvistettiin ruiskubetonilla


  
Helsingin piirirakennustoimisto / Helsingin rakennuspiiri / Valtion kiinteistölaitos / Rakennushallitus


Merikasarmi (Ulkoasiainministeriö) Laivastokatu 22
(1986-1988)

Arkkitehti Engelin suunnitteleman matruusirakennuksen perustusten vahvistamiseen liittyen kellaritilojen syventämisen geotekniset, rakenne- ja louhintasuunnitelmat (rakennesuunnitelmat kellarin kattoon asti) sekä työnaikaiset tuentasuunnitelmat ja ylivalvonta

Kellareiden syventämistyöhön sisältyi kosteustekninen suunnittelu; pohjavedenpinnan ajoittainen alentaminen salaojituksella ja pohjavesipumppaamolla, mm. vuotoraot, tiivistysrakenteita, bentoniittisaumoja, sekä kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita

Pihan kiveyksen korjaussuunnittelu rakennetutkimuksineen


   


Kauppa- ja teollisuusministeriö Virastotalo
Aleksanterinkatu 4-10

Rakenne- ja pohjatutkimukset, perustusten yksityiskohtaisia vahvistamissuunnitelmia; kantavien rakenteiden teräsbetonipilareiden työnaikaisia tuentasuunnitelmia, kuormat väliaikaisille tuille osittain presidentinlinnan alapuolelle

Louhintasuunnitelmat arvokkaiden ei-saneerattavien tilojen välittömässä läheisyydessä mm. presidentin linnan alapuolella; vanhojen kivilatomusperusteiden sidontainjektointi; kivilatomuksen piikkaus- ja ruiskubetonointisuunnitelmia

Vanhojen "kallionvaraisten" hiekkapatja (30...50 mm) pilareiden kalliokontakti-injektointia ja pilareiden ympäryslouhintaa kallion lujituspultituksineen

Kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita
   


Invalidien ammattioppilaitoksen lisärakennus, Helsinki
  

Pohjatutkimukset, geotekninen ja kalliotekninen suunnittelu

 


Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos EELA jätepolttamo, Helsinki

Kallio- ja louhintatekninen suunnittelu
  


  
Merenkulkuhallitus / Merenkulkupiirit


Juankosken ja Karjalankosken kanavat

Kari Avellan toimi v. 2001-2002 Juankosken ja Karjalankosken kanavien rakentamisen työnaikaisena kalliorakenneteknisenä suunnittelijana ja asiantuntija-

valvojana sekä suunnitelmien tarkastajana.
  
Tehtävä sisälsi yleisen maantien liikennesillan SK 201 (anturoiden alapuolisten) louhintojen erikoissuunnittelun, erikoisasiantuntijavalvonnan ja kallion lujittamisen erikoissuunnittelun sekä erikoisasiantuntijavalvonnan. Suoraan anturoiden alapuolisen louhinnan syvyys n. 7 m. Tehtävä sisälsi lisäksi vaativia betonirakennustöitä. Silta oli koko työn ajan rajoittamattomassa käytössä.

kaivuri.jpg (33784 bytes)

Kaskisten tutkamasto

Kallioon esijännitetyillä ankkureilla kiinnitetty teräksinen tutkamasto, h = 38 m

Perustusten kalliotekninen suunnittelu
  


  
Muut tilaajat


Hartwall Areenan harjoitusjäähalli

Tilaaja: Helsinki Halli Oy
  


Hartwall Areenan kallioravintola

Luonnos- ja esisuunnitteluvaiheen kallio- ja rakennetekniset suunnitelmat

Tilaaja: Helsinki Halli Oy
  


Kaartin korttelissa sijaitseva talousrakennus n:o 6

Louhinta- ja kallionvahvistusuunnitelmat

Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos
  


Suomenlinnan rakennus D1 perusparannus

Helsingin kaupungin alueella Suomenlinnassa sijaitsevan Helsingin kaupungin vanhimman rakennuksen perusparannuksen kalliotekninen suunnittelu ja rakennusaikainen valvonta

Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos


Lahden Kariniemen jätevedenpuhdistamon ilmastuspiippu (h 65 m)

Tunnelin päällä olevan teräsbetonisen ilmastuspiipun perustusten kalliotekninen suunnittelu, sekä teräsbetonisen ilmastuspiipun ja osittain kalliossa olevan nousu-tunnelin liittymärakenteiden vahvistaminen teräsbetoni- ja ruiskubetonirakenteilla

Kari Avellan KAT 100 %:a ja RAK 100 %:a / Maa ja Vesi Oy:ssä
  


Lahden Kariniemen jätevedenpuhdistamo

Pääosin maanalainen, kallion sisään rakennettu, rakenne- ja kalliotekninen suunnittelu

Kari Avellan KAT 30 %:a ja RAK 25 %:a / Maa ja Vesi Oy:ssä
  


Kuusisensaaren satama

Rakennusgeologinen kallioselvitys, kalliotekninen suunnittelu, vahvistukset ja työnaikainen suunnittelu ja valvonta

Tilaaja: TVH/TVL
  


Helsingin metron Hopeasalmentien silta

Kalliotekninen suunnittelu

Kari Avellan / Maa ja Vesi Oy:ssä
     


Tikkurilan kauppatalon laajennus

Rakennetutkimukset ja geotekninen suunnittelu sisältäen Peltolantorin alle rakennettavan pysäköintikellarin

Tilaaja: Pohjola-yhtiöt
  


Barösundin lossi

Laiturin maatukien kalliotekninen suunnittelu

Tilaaja: TVH/TVL
  


Sörnäisten metroasema

Kallioankkureiden mitoittaminen, alikonsulttina Pohjatekniikka Oy:lle ja Suora Oy:lle
  


Hirvikosken voimalaitos

Kari Avellan / Maa ja Vesi Oy:ssä
  


Imatran teletalo

Louhintatekninen suunnittelu

Tilaaja: A Pelkonen & Co Ky
  


Kiinteistö Hiomotie 10  lisärakennus, Pitäjänmäki, Helsinki

Louhintatekninen suunnittelu

Tilaaja: Teräsvoima Oy
  


Kiinteistö Oy
Kutomotie 9
Sibelius-Akatemia,
Helsinki

Louhintatekninen suunnittelu sisältäen tontin rajalla olevan tukimuurin perustusten osittaisen vahvistamisen ruiskubetonirakenteilla

Tilaaja: Oy Alfred A Palmberg Ab


Referenssit - Kalliorakennustekniikkaa