Referenssit - Ruiskubetonikohteita

  
Betonirakenteet

Johtava konsultti, TkT Kari Avellan

 
FISE Oy:n myöntämät pätevyydet, lisätietoja: www.fise.fi
Suomen rakentamismääräyskokoelma A2
  SUUNNITTELU
  - AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija
  - AA-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija
  - AA-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija
  - A-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija
- aa-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija
  Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, uudisrakentaminen
  Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, korjausrakentaminen
 
  TYÖNJOHTO
  - 1-luokan betonirakenteiden työnjohtaja

Maankäyttö- ja rakennuslain ulkopuolista tarkastusta koskeva § 151
  RAKENNESUUNNITELMIEN TARKASTAJAN PÄTEVYYS
  - betonirakenteiden tarkastaja
  - pohjarakenteiden tarkastaja
  - teräsrakenteiden tarkastaja
 
  YLIVALVOJAN PÄTEVYYDET
- maa- ja pohjarakennustyön ylivalvoja
 
  ASIANTUNTIJA
a-vaativuusluokan tärinäasiantuntija


Oulujoki Oy:n Betoni- ja geoteknillisen toimiston betonilaboranttikurssi 1964
A-luokan betonirakenteiden betonityönjohtaja 1974
1-luokan betonirakenteiden betonityönjohtaja 1992
A-luokan betonirakenteiden suunnittelija 1975
1-luokan betonirakenteiden suunnittelija 1992, 2000

  
Helsingin kaupunki


Velodromin peruskorjaus sisältäen myös katsomorakennuksen (1996),
ruiskubetonipinnoitus (1997-2000)

Betonirakenteiden korjaussuunnittelu, luonnossuunnittelu
(I-vaihe) ja toteutussuunnittelu; pääkatsomon, pyöräilyradan ulkopinnan ja alustan pinnoittaminen ruiskubetonilla


  


Soutustadionin katsomorakennuksen peruskorjaus (1996-1998)

Betonirakenteiden korjaussuunnittelu, kanoottivaraston laajennuksen louhintasuunnittelu ja osittainen vahvistaminen ruiskubetonilla


  


Herttoniemen hiekka- ja suolasiilot (1999-2002)

Kallioon rakennetun siilon teräsbetonirakenteiden rakennesuunnittelu ottaen erityisesti huomioon hiean/viereisen suolavaraston aiheuttaman suolaisen ilman/veden kloridivaikutus, vanha rakenne purettiin pois ja uusi rakennettiin tilalle

Vinon (30 astetta) suolakuilun suunnittelu, kuilussa käytettiin tilustyönä tehtyä Weholite-putkea, suunnittelija tekn. lis. Kari Avellan

Suolasiilo ja hiekkasiilo vahvistettiin ruiskubetonilla


  
Helsingin piirirakennustoimisto / Helsingin rakennuspiiri / Valtion kiinteistölaitos / Rakennushallitus


Ulkoasiainministeriö Merikasarmi Laivastokatu 22 (1986-1988)

Arkkitehti Engelin suunnitteleman matruusirakennuksen perustusten vahvistamiseen liittyen kellaritilojen syventämisen geotekniset, rakenne- ja louhintasuunnitelmat (rakennesuunnitelmat kellarin kattoon asti) sekä työnaikaiset tuentasuunnitelmat ja ylivalvonta

Kellareiden syventämistyöhön sisältyi kosteustekninen suunnittelu; pohjavedenpinnan ajoittainen alentaminen salaojituksella ja pohjavesipumppaamolla, mm. vuotoraot, tiivistysrakenteita, bentoniittisaumoja, sekä kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita

Pihan kiveyksen korjaussuunnittelu rakennetutkimuksineen


   


Pääministerin virka-asunto Kesäranta (1988)

Rantatukimuurien (betonilla suojattujen kivimuurien) ja teräsbetoni-elementtien rakenne- ja geotekninen korjaussuunnittelu ja ruiskubetonointi sukellustutkimuksineen

Puurakenteisen laiturin sekä pukukopin rakenne- ja geotekniset korjaussuunnitelmat sukellustutkimuksineen

Tenniskentän perusparannus
  


Kansanterveyslaitoksen savupiippu (1988)

Korkeus maan pinnasta 25 m

Piipun teräsbetonisen suojakuoren rakenteellinen vahvistaminen kuumasinkityillä teräksillä ja rakenteellisella ruiskubetonilla
   


Kauppa- ja teollisuusministeriö Virastotalo
Aleksanterinkatu 4-10

Rakenne- ja pohjatutkimukset, perustusten yksityiskohtaisia vahvistamissuunnitelmia; kantavien rakenteiden teräsbetonipilareiden työnaikaisia tuentasuunnitelmia, kuormat väliaikaisille tuille osittain presidentinlinnan alapuolelle

Louhintasuunnitelmat arvokkaiden ei-saneerattavien tilojen välittömässä läheisyydessä mm. presidentin linnan alapuolella; vanhojen kivilatomusperusteiden sidontainjektointi; kivilatomuksen piikkaus- ja ruiskubetonointisuunnitelmia

Vanhojen "kallionvaraisten" hiekkapatja (30...50 mm) pilareiden kalliokontakti-injektointia ja pilareiden ympäryslouhintaa kallion lujituspultituksineen

Kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita
   


Sosiaali- ja terveysministeriö Snellmaninkatu 4-6

Kellarin tiiliholvin osittainen muutos varastoksi, rakenne- ja kuntotutkimukset, perustusten vahvistamissuunnitelmat sekä kosteuseristyssuunnitelmat, rakenne- ja geotekninen suunnittelu, puuhierrettyjä perustusten vahvistamissen liittyviä ruiskubetoirakenteita
   


  
Merenkulkuhallitus / Merenkulkupiirit


Juankosken ja Karjalankosken kanavat

Kari Avellan toimi v. 2001-2002 Juankosken ja Karjalankosken kanavien rakentamisen työnaikaisena kalliorakenneteknisenä suunnittelijana ja asiantuntija-

valvojana sekä suunnitelmien tarkastajana.
  
Tehtävä sisälsi yleisen maantien liikennesillan SK 201 (anturoiden alapuolisten) louhintojen erikoissuunnittelun, erikoisasiantuntijavalvonnan ja kallion lujittamisen erikoissuunnittelun sekä erikoisasiantuntijavalvonnan. Suoraan anturoiden alapuolisen louhinnan syvyys n. 7 m. Tehtävä sisälsi lisäksi vaativia betonirakennustöitä. Silta oli koko työn ajan rajoittamattomassa käytössä.

kaivuri.jpg (33784 bytes)

Köllhällenin majakka

Betoniteknologinen asiantuntijatehtävä 1969

Rakennesuunnittelijan vaatimukset olivat
- lujuus AK-400 (A-luokan betonia)
- notkeus 1 VB°
- max. raekoko 16 mm, pumppaus ejektoria apuna käyttäen
- ilmamäärä betonitehtaalla vähintään 6 %:a
- hidastus 7 tuntia

Vaatimukset yhdessä olivat ristiriitaisia ja useiden epäonnistuneiden ennakkokokeiden jälkeen A-luokan betonityönjohtaja ja betonitehtaan betonilaborantti pyysivät virka-apua dipl.ins. Pentti Kaistalta ja edelleen ins. Kari Avellanilta
  


  
Muut tilaajat


Hirvikosken voimalaitos (1972-1973)

Pääosin maanalainen, kallion sisään rakennettu; kallion vahvistamista ruiskubetonilla
  


Lahden Kariniemen jäteveden puhdistamo (1972-1973)

Pääosin maanalainen, kallion sisään rakennettu; kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja teräsbetonisen ilmastuspiipun ja osittain kalliossa olevan nousutunnelin liittymärakenteiden vahvistaminen ruiskubetonirakenteilla (h = 65 m)
  


Korkeavuorenkatu 9, Helsinki (1990)

Autohallin katon teräsbetonisten palkkien rakenteellinen vahvistaminen lisäraudoituksella ja rakenteellisella ruiskubetonilla
  


Kiinteistö Oy
Kutomotie 9
Sibelius-Akatemia,
Helsinki

Louhintatekninen suunnittelu sisältäen tontin rajalla olevan tukimuurin perustusten osittaisen vahvistamisen ruiskubetonirakenteilla

Tilaaja: Oy Alfred A Palmberg Ab


Referenssit - Ruiskubetonikohteita